پانل دیواری کلاسیک

یک مکمل ضروری برای درب سبک کلاسیک بوده است

دکوراسیون کلاسیک خاص و منحصر به فرد

دکوراسیون کلاسیک خاص و منحصر به فرد

دکوراسیون کلاسیک خاص و منحصر به فرد

دکوراسیون کلاسیک خاص و منحصر به فرد

پانل های دیواری برای لابی و پلکان کاربرد دارد . در گذشته برای دیوارهای در معرض الودگی پانل های ساده ای اجرا میشد تا به راحتی قابل تمیز و تعمیر باشند .

در ادامه تصاویر و ایدهایی جالب را مهیا کرده ایم که میتوانید مدل خود را از این سبکها اقتباس کنید .

WhatsApp us