با افزایش شمار قربانیان زمین لرزه 7/8 ریشتری در نپال و به جا ماندن اجساد درخیابان ها و خرابه های کاتماندو از پزشکان نسبت به احتمال شیوع بیماریهای واگیردار دراین مناطق هشدار می دهند. این تصاویر توسط عکاس اعزامی ایرنا به مناطق زلزله زده کاتماندو گرفته شده است.

WhatsApp us