آشپزخانه سبک مدرن

 

آشپزخانه – ایده های آشپزخانه اجرا شده در مرکز ملبورن ََسبک مدرن

کابینت آشپزخانه مدرن

کابینت آشپزخانه مدرن

با یک صفحه نمایش کم عمق، کابینت های تخت، بشقابی خاکستری، بشقاب شیشه ای، لوازم جانبی سیاه، یک جزیره و کابینت های سیاه

WhatsApp us