رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به کتاب ها وآثاری که درباره حضرت علی (ع) تولید شده است بیان کرد: سزاوار است که بهترین آهنگ‌ها، اشعار و موسیقی‌های خود را نثار قدم امیر مومنان کنیم.
Source: New feed

WhatsApp us