جنگل‌های شمال به نصف رسید!

بر اساس آمار منابع طبیعی و جنگل داری کشور، جنگل شمال در طول 40 سال گذشته از 3 میلیون و 600 به 1 میلیون و 800 هزار هکتار رسیده است.

عکس، تصویری ماهواره‌ای از نابود شدن جنگل توسط کارخونه سیمان مازندران رو نشون میده.

WhatsApp us