ابزار نجاری

ابزار نجاری : چاقو نجاری ، تیغ کارپنتری روکش بر ، ابزار معرقکاری

Woodworking

ابزار نجاری

Woodworking

ابزار نجاری

ابزار نجاری

چاقو ژاپنی کارپنتر – نجاری
ابزار سنتی کارگاه ژاپنی، چاقو تاشو نجار ، دارای روکش تیغه کربن فولاد محکم و برنج دسته تشکیل شده است .نزدیک به 4 “تیغه طولانی به Rc60 سخت می آید و آماده برای استفاده های مختلف در کار نجاری و روکش بری .
بقیه انگشت شست جدایی ناپذیر جلوگیری از بسته شدن تیغه تصادفی و سطح تحمل فراهم می کند برای کاهش سنگین است. این یک سوراخ برای ذخیره سازی قلاب و یا تسمه یا طناب . اقدامات 8-3 / 4 “هنگامی که باز؛ 5-1 / 4” بسته شده است.چاقو فروشگاه ابزار دستی درودگری و ضریفکاری.

برای کنجکاوی : تصویر شخصیت ژاپنی در دسته افتخار شمشیر زن 17 قرن، میاموتو Musashi.

Woodworking

Woodworking

WhatsApp us