ابعاد و سایز استاندارد چوب یا تخته های کاج روسی 

ابعاد چوب یا تخته های کاج روسی

ابعاد چوب کاج روسی از یک استاندارد مشخص پیروی می کند که در ادامه از کم به زیاد برایتان درج شده است . 

طولعرضضخامتنام
600 سانتی متر10 سانتی متر2.5 سانتی مترتخته قالب بندی کاج روسی
600 سانتی متر15 سانتی متر2.5 سانتی مترتخته کاج روسی
600 سانتی متر20 سانتی متر2.5 سانتی مترتخته کاج روسی
400 الی 600 سانتی مترعرض 10 – 15 – 20 سانتی متر2.5 سانتی مترتخته کاج روسی
400 الی 600 سانتی متر15 سانتی متر5 سانتی مترتخته کاج روسی  5 سانت
400 الی 600 سانتی متر20 سانتی متر5 سانتی مترتخته کاج روسی  5 سانت
400 الی 600 سانتی متر25 سانتی متر5 سانتی مترتخته کاج روسی  5 سانت
400 الی 600 سانتی متر30 سانتی متر ( کمیاب )5 سانتی مترتخته کاج روسی  5 سانت
 تخته ضخامت 6.3 
400 الی 600 سانتی متر15 سانتی متر6.3 سانتی مترتخته کاج روسی ضخامت 6.3 سانتی متر
400 الی 600 سانتی متر20 سانتی متر6.3 سانتی مترتخته کاج روسی ضخامت 6.3 سانتی متر
400 الی 600 سانتی متر25 سانتی متر6.3 سانتی مترتخته کاج روسی ضخامت 6.3 سانتی متر
400 الی 600 سانتی متر30 سانتی متر ( کمیاب )6.3 سانتی مترتخته کاج روسی ضخامت 6.3 سانتی متر
 تخته 7.5
400 الی 600 سانتی متر15 سانتی متر7.5 سانتی مترتخته کاج روسی 7.5 سانت
400 الی 600 سانتی متر20 سانتی متر7.5 سانتی مترتخته کاج روسی 7.5 سانت
400 الی 600 سانتی متر25 سانتی متر7.5 سانتی مترتخته کاج روسی 7.5 سانت
 الوار 10 سانت 
400 الی 600 سانتی متر10 سانتی متر10 سانتی مترالوار  کاج روسی 10*10

قیمت الوار چوب روسی ,قیمت الوار چوب گردو , فروش انواع چوب , قیمت روز چوب ,لیست قیمت چوب گردو , قیمت چوب بلوط , قیمت چوب راش , انواع چوب سخت قیمتی

لیست قیمت چوب روسی : بدلیل نوسان قیمت متاسفانه امکان درج قیمت در صفحات قدیمی نمی‌باشد به همین جهت صفحه جدید جهت قیمت آنلاین چوب ساخته شد . از لینک زیر وارد شوید .

قیمت آنلاین چوب و تخته در بازار چوب ایران

واژه های کلیدی :

لیست قیمت انواع چوب روسی, ابعاد الوار چوب, کیفیت چوب روس, چوب روسی ارزان قیمت, قیمت آنلاین چوب, خرید چوب برای نجاری, تفاوت چوب راش و روس, چوب فروشی

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us