با گذشت بیش از یک هفته، همچنان هزاران تن از معترضان به خیابان های بالتیمور آمدند و خواهان اجری عدالت درباره قتل «فردی گرای» جوان سیاه پوست آمریکایی به دست پلیس این کشور شدند.

WhatsApp us