استفاده از چوب در زندگی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

د

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

چوب زیبا و شگفت انگیز در دکوراسیون داخلی

رود بر شما

هر چوبی برای کار ی مناسب است و نمی‌توانیم مثلا درب ام دی اف را در ورودی و لابی ساختمان کار کنیم. در این بخش ما ام دی اف، نئوپان و تخته های سه لایی را هم جزعی از چوب دانسته ایم.

ما دکوراسیون چوبی را به سه بخش تقسیم کرده ایم.

  1. گروه چوبهای همیشه در خطر تخریب : چوبهای در معرض باران و شستشو به معنای اینکه این چوب با مواد شوینده، کلر، آب شور و سایش و آفتاب مجاورت دارند.
  2. گروه چوب هایی که با یک یا نهایتا دو عامل مخرب در تماس هستند مانند نرده های ورودی یک ساختمان و بخش پایین درب های لابی که آفتاب و ضربه می‌خورند.
  3. چوب هایی که در داخل منازل استفاده می‌شوند و هر از گاهی دستمالی با مواد شوینده یا ضربه ای می‌خورند.

تقسیم بندی های دیگری هم وجود دارند مانند چوب و مکان استفاده

  • دکوراسیون داخلی : الف : بخش مشاعات * ب:داخل واحد
  • بخش مشاعات همانند دکوراسیون بیرونی باید از چوب و رنگ مقاوم دربرابر ضربه، رطوبت و سایش ساخته شود.
  • بخش داخلی منزل

با تشکر از توجه شما. ادامه دارد..

WhatsApp us