درود بر شما

نجاری دنیای علم، تجربه و مهارت است.

به جرات میشه گفت کسی نمیتونه ادعا کنه همه چیز را درباره چوب و فنون کار با چوب را می‌داند.

گروه صنایع چوب فن و هنر

در حال ایجاد یک تیم قوی، جوان و پرسرعت است. البته نباید از تجربه سن بالا ها هم غافل شد ولی ما استاد علی حیدری رو داریم که از 70 سال 60 سال نجاری کرده اند.

WhatsApp us