استخدام نجار و رنگ کار ماهر

یک کارخانه صنایع چوب و رنگ چوب به تعدادی نجار و رنگ کار نیاز دارد.
نجار ماهر چوب توانا و منظم در ساخت بوفه، کنسول، کانتر، میز، درب و پروژه های ساختمانی
نجار برشکار، مونتاژ کار
وردست نجار با سابقه حداقل 3 سال کار با چوب و ابزار نجاری
رنگ کار ماهر چوب، حرفه ای در ساخت رنگ، پتینه، پلی استر کاری، رنگ پاشیدن و تحویل پروژه های سفارشی
رنگ کار نیمه ماهر، زیرکار درآر، حرفه ای در سمباده کاری، لیسه، و بتونه کاری

وردست رنگ کار با حداقل 3 سال سابقه کار

WhatsApp us