درود بر شما

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین در سال 1390 بعد از 50 سال کار به روش سنتی تصمیم به تشکیل استودیو اش وود دیزاین گرفت.

Studio ashwood

بعد از سال 1390 متخصصان این مجموعه در کلاس های چیدمان _کلاس 3D max_ اسکچاپ _ اتوکد شرکت و سعی در تلفیق دو اصل مهم تجربه و علم در گروه فن و هنر داریم. ما از نظر تجربه در سطح بسیار خوبی هستیم ولی علم و اصول تئوری را ضعیف بودیم. به لطف کلاسهای مجتمع فنی و مجموعه آموزش های آنلاین وزارت علوم و آموزش توانستیم این کار سخت را بصورت روزانه در این مدت به سرانجام برسانیم ,

استودیو اشوود

استودیو اشوود

3DS Max: طراحی رویایی در حال حاضر یک واقعیت است!

استودیو اشوود دیزاین , دکوراسیون داخلی و خارجی

استودیو اشوود دیزاین , دکوراسیون داخلی و استودیو اشوود دیزاین , دکوراسیون داخلی و خارجی خارجی

اش وود دیزاین

 

 

WhatsApp us