چوب کاج اسپروس

در این بخش لیست قیمت چوب خام ( منظور غیر ترمووود ) کاج اسپروس درج شده است . از تخته چوب های اسپروس برای ساخت و تولید انواع پروفیل ترموود استفاده می شود .

چوب کاج اسپروس
چوب کاج اسپروس

تخته های اسپروس دو نوع هستند , تخته های رگه راست و موج دار

ضخامت چوب موجود 10 سانتی متر و ضخامت 28 میلیمتر موجود است

قیمت امروز 99.04.31 هر متر مکعب 28 میلیون تومان است

صنوبر – گونه های چوب کاج ، واقعاً با نام SPF شناخته می شود ، ترکیبی از انگل صنوبر ، الجزایر کاج ، و زیرپالین صنوبر است. چوب گونه در شمال امریکا بسیار معمول است و به دلیل تطبیق پذیری آن، می توان آن را در بسیاری از مناطق، یعنی مسکونی، تجاری، کشاورزی و ساختمان های صنعتی استفاده می شود.24 اکتبر 2019

مطالب مرتبط با شناخت چوب کاج :

WhatsApp us