رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و فعالیت های سفیر ازبکستان در تهران در راستای توسعه روابط دو کشور، تصریح کرد: باید با همکاری مسئولین و مقامات دو کشور در ارتقاء سطح همکاری های دوستانه فیمابین تلاش کرد.

WhatsApp us