فراکسیون نمایندگان ادوار حزب موتلفه اسلامی در دومین جلسه خود تاکید کرد که اظهارنظرهای رئیس جمهور منجر به حاشیه سازی در جامعه نشود.

WhatsApp us