ری-وزیر آموزش و پرورش گفت:سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مجوز استخدام پنج هزار معلم را بر اساس رشته و موقعیت جغرافیایی به وزارت آموزش و پرورش داده است که مراحل استخدام از طریق آزمون اعلام می شود.
Source: New feed

WhatsApp us