طبق ابلاغیه مدیرکل خزانه، اعلام شده است که گشایش حساب‌های دولتی در بانک ملت با توجه به تاکیدات اخیر دیوان محاسبات کشور، امکان پذیر نیست.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us