افخم: توقیف کشتی جزایر مارشال طبق مقررات و رویه‌های بین‌المللی انجام شده – سیاسی –
باشگاه خبرنگاران
Source: 33New feed

WhatsApp us