منشا خارجی ریزگردها و گرد و خاکی که چندین استان کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است، دلیلی است که مقابله با این پدیده را به ویژه در لحظه وقوع محدود کرده است.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us