انگلیس در اقدامی تازه برای کارشکنی در روند توافق جامع هسته‌ای، مدعی فعالیت یک شبکه ایرانی تامین مواد هسته‌ای و ارتباط آن با دو شرکت ایرانی تحت تحریم شد.

WhatsApp us