امام جمعه اصفهان: همدلی و همزبانی باید در همه حوزه ها باشد – سیاسی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us