دولت سلجوقیان

Iran empire

(به انگلیسی: ) امپراتوری سلجوقی (زبان ترکی استانبولی: Büyük Selçuklu Devleti; فارسی: دولت سلجوقیان) یک امپراتوری سنی اسلامی و یک فرهنگ ترکی-ایرانی متعلق قرون وسطی  بود که ریشه در غزها داشتند. آنها محدوده بزرگی از هندوکش تا شرق آناتولی و از آسیای مرکزی تا خلیج فارس را کنترل می‌کردند.

 

قلمرو سلجوقیان در سال ۱۰۹۲,

سلجوقیان بزرگ

امپراتورى سلجوقى Seljuk Empire

امپراتورى سلجوقى Seljuk Empire –

Iran empire
زمان مرگ ملک‌شاه یکم
پایتخت نیشابور
(1037–1043)
شهر ری
(1043–1051)
اصفهان
(1051–1118)
همدان, پایتخت غربی (1118–1194)
مرو, پایتخت شرقی (1118–1153)
زبان‌(ها)
زبان فارسی (زبان رسمی و اداری)
زبان عربی (زبان علمی, و الهیات)
زبان‌های اغوز (محاورات روزمره و نظامی)

شاهان ایرانی
دولت پادشاهی
سلجوقیان یا شاه
– ۱۰۳۷–۱۰۶۳ طغرل بیک (یکم)
– ۱۱۷۴–۱۱۹۴ طغرل سوم سلجوقی
تاریخچه
– طغرل بیک آن را بنیان نها ۱۰۳۷
– توسط خوارزمشاهیان ادامه یافت ۱۱۹۴
مساحت
– ۱۰۸۰ (تخمین) ۳۹۰۰۰۰۰کیلومترمربع (۱٬۵۰۵٬۷۹۸مایل‌مربع)
پیش از آن به دنبال آن
امپراتوری غزنوی
آل بویه
Sallarid dynasty
امپراتوری بیزانس
Kakuyids
Ghurid Dynasty
خوارزمشاهیان
Seljuk Sultanate of Rûm
Ayyubid dynasty
Atabegs of Azerbaijan
Burid dynasty
Zengid dynasty
Danishmends
Artuqid dynasty
Saltukids

امپراطوری ایران

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

امپراطوری سلجوقی

امپراطوری سلجوقی