0 Items

اندازه های استاندارد کتابخانه

ابعاد و اندازه های کتابخانه ٬کتابخانه خانگی ٬جاکتابی چوبی ٬قفسه چوبی کتاب ٬کتاب

ابعاد و اندازه های کتابخانه٬کتابخانه خانگی٬جاکتابی چوبی٬قفسه چوبی کتاب٬کتاب
ابعاد و اندازه های کتابخانه ٬کتابخانه خانگی ٬جاکتابی چوبی ٬قفسه چوبی کتاب ٬کتاب

کتاب‌خانه به مجموعه‌ای از اطلاعات و منابع و خدمات اطلاعاتی گفته می‌شود که توسط یک نهاد عمومی، خصوصی یا یک شخص نگهداری و اداره می‌شود. از نگاه سنتی، کتابخانه به طور معمول به مجموعه‌ای از کتاب‌ها گفته می‌شود. کتاب مجموعه ای از اطلاعات در مورد یک فرد یا یک جسم یا…خاص که در صفحاتی کاغذی نوشته یا چاپ می شود

ابعاد و اندازه های کتابخانه ٬ کتابخانه خانگی ٬ جاکتابی چوبی ٬ قفسه چوبی کتاب ٬ کتاب
ارتفاع کتابخانه معمولا ۱۸۰ سانتیمتر
ارتفاع جاکتابی ( محل قرارگرفتن کتاب بصورت ایستاده ) در کتابخانه معمولا ۳۲ تا ۳۵ سانتیمتر
عمق کتابخانه حداقل ۲۵ سانتیمتر

استاندارد طراحی کتابخانه عمومی
استاندارد طراحی کتابخانه عمومی , میز تحریر و مطالعه

اندازه های استاندارد میز مطالعه
ارتفاع متوسط میز مطالعه ۷۵ تا ۷۸ سانتیمتر
طول و عرض آن بر اساس طرح و الگو متفاوت است .

اصول طراحی کتابخانه:
میزان فضاهای کتابخانه : عوامل مؤثر بر تخصیص میزان فضاهای کتابخانه عبارتند از حجم مواد و متون و بخصوص کتابها، میزان سطح كه در کتابخانه اشغال مي‌ کنند و میزان جمعیت کتابخانه که از طریق میزان گردش کتابها در سال تعيين می‌گردد.

فضای مورد نیاز برای محاسبه زیر بنای یک کتابخانه طبق فرمولی بنام VSC استاندارد IFLA به دست می آید.

(110 / تعداد کتابها) + (مقدار محلهای نشستن + 72/3) + (430 / گردش کتابها) مثلا برای جا دادن 110 کتاب يك متر مربع در نظر گرفته می‌شود. محل نشستن يك خواننده 72/3 متر است.

ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان :

کتابخانه عمومی , دکوراسیون داخلی
کتابخانه عمومی , دکوراسیون داخلی , پیشخوان

حداکثر ارتفاع قفسه‌های فهرست معمولا به اندازه ارتفاع 6 کشو است و در هر کشو نيز در حدود 100 کارت جاي مي‌گيرد. فهرست معمولا در ارتباط مستقیم با میز امانت و ميز اطلاعات مرجع قرار دارند و اغلب در مجاورت آنها مجموعه‌اي از كتابهاي مرجع عمومي يا موارد استفاده همگاني نيز قرار مي‌گيرند. از اين رو محل قرار‌گيري فهرستها معمولا فضايي باز است كه در نزديك ورودي قرار دارد و بوسيله رديفهايي از قفسه‌هاي فهرستها و پيشخوان بررسي و جستجو كشوها تشكيل شده است. وسعت چنين محلي براي 4 رديف قفسه‌هاي دو طرفه در حدود 12 متر مربع برآورد مي‌شود.

استاندارد ابعاد قفسه ها – عمق قفسه‌ها: در اغلب كتابخانه‌ها حداقل 90% كتابها داراي عرضي كمتر از 230 ميلي‌متر هستند و عملا مي‌توان قفسه‌هاي با عمق 230-200 ميلي‌متر را استاندارد كرد. در صورت بكارگيري قفسه‌هاي دو طرفه با عمق 450 ميلي‌متر حتي صرفه‌حويي بيشتري در فضا به عمل مي‌آيد.

چنانچه نگهداري كتابهایی با ابعاد كمي بزرگتر مورد نظر باشد عمق 490 ميلي‌متر جوابگوست. طبق يك قاعده تجربي در يك كتابخانه 80% قفسه‌ها 200 ميلي‌متري، 15% آنها 250 ميلي‌متري و 5% باقيمانده 30 ميلي‌متر هستند.

طول قفسه‌ها:

کتابخانه
کتابخانه

طول استاندارد سالها برابر 1940 ميلي‌متر بوده است. زيرا كه پذيرفته شده بود كه چشم خواننده توانايي دربرگرفتن بيش از اين اندازه در يك نگاه ندارد. مطالعات بعدي اندازه بزرگتر تا 2220- ميلي‌متر را نيز تاييد كرد.

ارتفاع قفسه‌ها:

ارتفاع كتابها بر فاصله ميان طبقات و در نتيجه تعداد طبقات تاثير مي‌گذارد. در اكثر كتابخانه‌ها حداقل 90% كتابها را مي‌توان در طبقات مركز تا مركز 280 ميلي‌متر جاي داد. به اين ترتيب 7 طبقه و يك پاخور 150 ميلي‌متري مجموعا ارتفاع 2120 ميلي‌متر را براي قفسه‌ها به وجود مي‌آورند كه بالاترين قفسه در ارتفاع 1830 ميلي‌متري با دسترسي آسان قرار مي‌گيرد. در مورد معلولين ارتفاع مناسب و دسترسي 1370 ميلي‌متر براي زنان و 1500 ميلي‌متر براي مردان است. پايين‌ترين طبقه در ارتفاع 300 ميلي‌متري است و چهار طبقه 280 ميلي‌متري (300 ميلي‌متري) به درون آن مي‌باشد.
استاندارد ميزها:

ميزها از جمله مهمترين وسائل فضاهاي مطالعه هستند.

ميزهای يك نفره:

رقم قابل قبول براي اين ميزها 900×600 ميلي‌متر مي‌باشد. اين رقم گاهي براي راحتي بيشتر خواننده تا يك متر نيز افزايش مي‌يابد. اگر چه جذابيت بيشتري دارند ولي جاي زيادي اشغال مي‌كنند.

ميزهای 2 نفره:

ميزهاي 2 نفره‌اي كه از هم جدا نشده‌اند ظاهرا براي خوانندگاني كه روبروي هم قرار مي‌گيرند جذابيت چنداني ندارند ولي در صورت قرارگيری در يك سمت ابعاد پيشنهادي 900×120 ميلي‌متر مي‌باشد.

ميزهای طولانی:

ميزهای طولانی قابليت جای دادن 4 تا 12 نفر را دارند. ( همانند یک میز کنفرانس )  ميزهای ( میز چوبی ) 4 نفره از بروز شلوغی جلوگيری كرده و در عين حال نحوه قرارگيری آنها جذاب و انعطاف‌پذير نيز مي‌باشند. عرض آنها نبايد از 1200 ميلي‌متر كمتر باشد. فضاي جانبي ميان خوانندگان نيز لازم است حداقل 900 ميلي‌متر باشد. بين ميزهاي موازي بايد حداقل 1800 ميلي‌متر فاصله پيش‌بيني شود. در عين حال نبايد در انتهاي اين ميزها محلي را براي نشستن در نظر گرفت.

نورپردازی :

نورپردازي بايد فضائي راحت براي مطالعه را به وجود آورد. موجب خيرگي و خستگي نشود، ميزان گرما را افزايش ندهد و به جلوه ساختمان بيفزايد، جهت برآوردن موارد ذكر شده دو نوع نور وجود دارد: نور مصنوعي و نور طبيعي.

نور پروژه هم از نور طبيعي و هم از نور مصنوعي سقفي استفاده شده است.
روشنایی توصیه شده:

اتاق‌های مطالعه   روزنامه و مجلات  200

ميزهاي مطالعه  كتابخانه‌هاي اماني  400

ميزهاي مطالعه  كتابخانه‌هاي مرجع  600

پيشخوان‌ها  600

مخزان بسته  100

صحافي   600

فهرست‌بندي طبقه‌بندي و اتاق‌هاي مخزن  400

آكوستيك :

هيچ استاندارد مشخصي در مورد آكوستيك كتابخانه وجود ندارد اما اغلب حد تراز صداهاي داخلي را 50 دسيبل (dB) تعيين مي‌كنند.

تهويه مطبوع : به منظور ايجاد بهترين شرايط براي نگهداري مواد و فنون فضا بايد عاري از هر گونه گرد و غبار اعم از گاز، مايع و اسيد باشد و دما و رطوبت تحت كنترل باشد، چنين شرايطي تنها با نصب دستگاه كامل تهويه مطبوع امكان‌پذير است.

منبع : وبسایت 


میزان فضاهای کتابخانه

میزان فضاهای کتابخانه کتابخانه:

میزان فضاهای کتابخانه: عوامل موثر بر تخصیص میزان فضاهای کتابخانه عبارتند از حجم مواد و متون وبخصوص کتابها ، میزان سطح که در کتابخانه اشغال م کنند و میزان جمعیت کتابخانه که از طریق میزان گردش کتابها در سال تعیین می گردد.

فضای مورد نیاز برای محاسبه ی زیر بنای یک کتابخانه طبق فرمولی بنام VSC استاندارد IFLA به دست می آید : (110/تعداد کتابها) + (مقدار محلهای نشستن+ 72/3) + (430/گردش کتابها) مثلا برای جا دادن 110 کتاب ، یک متر مربع در نظر گرفته می شود.

محل نشستن یکخواننده 72/3متر است. ابعاد و استاندارد های پیشخوان و برگه دان :

حداکثر ارتفاع قفسه های فهرست معمولا به اندازه ی ارتفاع شش کشو است و درهر کشو نیز در حدود صد کارت جای می گیرد.

فهرست معمولا در ارتباط مستقیم با میز امانت و میز اطلاعات مرجع قرار دارند و اغلب در مجاورت آنها مجموعه ای ازکتابهای مرجع عمومی یا موارد استفاده ی همگانی نیز قرار می گیرند . از این رو محل قرار گیری فهرست ها معمولا فضایی باز است که در نزدیک ورودی قراردارد و بوسیله ی ردیفهایی از قفسه های فهرستها و پیشخوان بررسی و جستجو کشوها تشکیل شده است. وسعت چنین محلی برای چهار ردیف قفسه های دو طرفه در حدود 12 متر مربع برآورد می شود .استاندارد ابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها : در اغلب کتابخانه ها حداقل 90% کتابها دارای عرضی کمتر از 230 میلیمتر هستند و عملامی توان قفسه های با عمق200-230میلیمتر را استاندارد فرض کرد.

در صورت بکارگیری قفسه های دو طرفه با عمق 450میلیمتر حتی صرفه جویی بیشتری در فضا به عمل می آید . چنانچه نگهداری کتابهایی با ابعاد کمی بزرگتر مورد نظر باشد عمق 490 میلیمترجواب گو است.

طبق یک قاعده تجربی در یک کتابخانه 80%قفسه ها 200میلیمتری،15%آنها 250 میلیمتریو 5% آنها 300 میلیمتری هستند.طول قفسه ها:طول استاندارد،سالها برابر1940میلیمتر بوده است.زیرا که پذیرفته شده بود که چشمخواننده توانایی در بر گرفتن بیش از این اندازه را در یک نگاه ندارد.مطالعات بعدی اندازه بزرگتر تا 2220 میلیمتر را نیز تایید کرد.ارتفاع قفسه ها:ارتفاع کتابها بر فاصله ی میان طبقات و در نتیجه تعداد طبقات تاثیر می گذارد.در اکثرکتابخانه ها حداقل90% کتابها را می توان در طبقات مرکز تا مرکز 280 میلیمتر جای داد.به این ترتیب 7 طبقه و یک پا خور 150 میلیمتری مجموعا ارتفاع 2120 میلیمتر را برایقفسه ها بوجود می آورند که بالاترین قفسه در ارتفاع 1830 میلیمتری با دسترسیآسان قرار می گیرد.در مورد معلولین ارتفاع مناسب و دسترسی 1370 میلیمتر برای زنان و 1500 میلیمتر برایمردان می باشد.پایین ترین طبقه در ارتفاع 300 میلیمتری است و چهار طبقه 280 میلیمتری (300 میلیمتری)به روی آن می باشد.استاندارد …

ضوابط و استانداردهای طراحی کلیه فضاهای آموزشی – از پیش دبستانی تا آموزشکده های فنی و حرفه ای
ضوابط و استانداردهای طراحی کلیه فضاهای آموزشی – از پیش دبستانی تا آموزشکده های فنی و حرفه ای

ضوابط و استانداردهای طراحی کلیه فضاهای آموزشی – از پیش دبستانی تا آموزشکده های فنی و حرفه ای فضاهای آموزشی یکی از مهمترین بخش های توسعه یک کشور به حساب می آید و سالانه میلارد ها تومان در کشور خرج بخش آموزش می شود و برجرات می توان گفت در ایران بعد بخش آموزش یکی از 5 ارگان پرهزینه کشور به حساب می آید اما واقعا تا چه حد این هزینه های میلاردی که دولت صرف آموزش می کتد به بخش ساخت و ساز آموزشی اختصاص داده می شود.؟!ساخت مکان های آموزشی در چند سال اخیر به نحوه چشمگیری افزایش یافت و سازمان نوسازی مدارس مجری انجام طراحی و ساخت مکان های آموزشی در کشور شد اما به نظر شما خواننده گرامی این فضاهای آموزشی تا چه حد با استانداردهای جهانی فضاها آموزشی در دنیا مطابقت دارد ؟

شاید بعد از طراحی ساختمان های مسکونی ، فضاهای آموزشی مهمترین بخش طراحی یک معمار موفق است چون اغلب دانش پژوهان ساعت ها در یک کلاس مشغول یادگیری درس هستند و اگر کلاس و محیط درسی فرد از شرایط محیطی و استانداردهای جهانی فاصله داشته باشد مطمئنا در دراز مدت عواقب بسیار زیان باری را متوجه جامعه می کند ( شایدم یکی از دلایلی که بیشتر ایرانیان از درس خواندن و مطالعه فراری باشند محیط های نابسمان محیط های اموزشی در گذشته بود است که هنوز هم گریبان گیر کشور می باشد.)

طراحی فضاهای آموزشی همیشه قوانین خاص خود را دارد که اگر با اصول و این استانداردها یک محیط آموزشی طراحی شود مطمئنا فرد از محیط قرار گیری خود حداکثر استفاده را برای یادگیری علم خواهد کرد.

حالا از این مقدمه بی در و پیکر که بگذریم واسه امروز همه عزیزان یک سورپرایز دارم که بدرد کسانی که مشغول طراحی فضاهای آموزشی هستند بسیار بدرد بخور خواهد بود.مجموعه که اینبار واسه شما آماده کردم شامل کلیه ضوابط و استانداردهای طراحی مکان های آموزشی در کشور هستش که کاملترین بخش برای طراحی فضاهای اموزشی بشمار می آید.

بخش ها :بخش اول : جداول برنامه فيزيكي فضاهااین بخش شامل 17 فصل مختلف می باشد که در هر کدام از این فصها برنامه فیزیکی برای طراحی مکان های مختلف آموزشی گردآوردی شده است.

فصهای این بخش شامل :فصل ١ : پيش دبستاني فصل ٢ : مدارس ابتدايي فصل ٣ : مدارس راهنمايي فصل ٤ : مدارس متوسطه نظري فصل ٥ : مدارس پيش دانشگاهي فصل ٦ :مدارس غير انتفاعي فصل ٧ : هنرستان فني وحرفه اي فصل ٨ : هنرستان كارودانش فصل ٩ : آموزشكده هاي فني وحرفه اي فصل ١٠ : خوابگاه ها فصل ١١ : سلف سرويس فصل ١٢ : ادارات آموزش وپرورش فصل ١٣ : اردوگاه فصل ١٤ : كانون ها فصل ١٥ : معلم سراهافصل ١٦ : مراكز كودكان استثنايي فصل ١٧ :ساختمانهاي ورزشي

بخش دوم : استاندارد .
اندازه استاندارد ارتفاع کتابخانه , ابعاد استاندارد تخت خواب دو نفره , ابعاد استاندارد کمد دیواری , ابعاد استاندارد میز تحریر
ابعاد استاندارد صندلی , اندازه استاندارد میز مطالعه , ابعاد کمد دیواری , ابعاد تخت خواب دو نفره , ابعاد استاندارد کمد لباس

WhatsApp chat