یک مقام وزارت اقتصاد و دارایی ایتالیا از احتمال برداشته شدن تحریم‌های رم علیه روسیه در آینده نزدیک خبر داد.

WhatsApp us