تا بحال به این توجه کرده اید دربهای توپر چقدر نسبت به درب های تو خالی تفاوت دارند.

امروز چند نمونه درب مناسب هوای گرم و شرجی برایتان آماده کرده ایم. ایا میدانستید درب های اقلیم گرم و مرطوب با درب های اقلیم هایی مثل تهران متفاوت هستند. برای تهران چوب راش، چنار چوب کاج مناسب است و بر اساس سبک معماری میتوانید درب های مختلفی را انتخاب کنید. اما برای محیطی مثل کیش، شما نمیتوانید چوبی مثل کاج کار کنید و یا حتی راش. ضعف کاج حرارت است و ضعف راش رطوبت. مثلا برای شمال ایران که درجه حرارت آن از 40 درجه سانتی گراد بالاتر نمیرود شما درب کاج را کار میکنید و حداقل 10 سال دربی خوب و عالی دارید. اما اگر همین درب را در سمنان کارکنید نهایتا 3ماه برای شما کار میکند.

در اقلیم گرم و شرجی چوب ابنوس، ماهون افریقا، گردو افریقا، ساج برمه و از این قبیل چوب بسیار مناسب تر از راش یا کاج میباشند.

البته از روش ساخت، چسب مورد استفاده و اتصالات نباید غافل شد که اگر چوب مهار نشود، امکان ندارد در آب هوای معتدل هم کار نمیکند.

با تشکر از توجه شما

درب ورودی ساختمان

درب ورودی ساختمان

WhatsApp us