روزنامه زمان چاپ ترکیه از بازداشت یک استاد دانشگاه در استانبول به اتهام تهدید رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور خبر داد.

WhatsApp us