باغ های قلهک کو ؟

چرا مردم فقط برای قطع درختان باغ انگلیس چندتا شعار دادن ؟

باغ قلهک٬ قلهک٬ قلهک قدیم٬ محله قلهک٬ 

سلام خانه ما سر کوچه گل یخ بودیم . بیش از چند نسل در خانواده ما در این محل زندگی کردند و بعد به محل های دیگر تهران رفتیم ، وقتی یادم میاد صبح زمستان برف تا کمر باید راه باز میکردیم برای مدرسه رفتن ، یا صبح تابستان با صدای طوطی و بلبل گوشمان کر می شد ، و حالا بعد از گذشت سی نهایت چهل سال ببین چه بلایی سر محلمون اومد ،   حال و هوای ان موقع کجا است ؟ چرا اینهمه تخریب فقط بخاطر پول ؟
چرا فرهنگ و ارزش های این مردم یکدفعه تبدلیل شد به نابودی محیط زیست ؟
چرا ارگانها ، شخص ، دولت ، غیر دولت همه حمله کردن به باغهای قلهک ؟

 

 

WhatsApp us