درود بر شما

« اسماعیل گازر» نامی است که نیاز به تعریف ندارد و به قولی، تکرار شدنی هم نیست. «گازر» برندی است که بنیانگذار سیستم مدرن تولید کابینت چوبی آشپزخانه و گنجه و مبلمان چوبی و به خصوص پنجره های چوبی دو جداره استاندار د اروپاست و از ۶۸ سال پیش تاکنون این نام و این برند اعتباری کسب کرده که هیچ هم صنفی در ایران به دست نیاورده است
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد

WhatsApp us