رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: سیاست‌های کلی حفاظت از محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال نهایی شدن است.

WhatsApp us