بهارستان –نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در شهرستان بهارستان علیرغم برخی کاستی ها و پایین بودن سرانه ورزشی ما بستر و پتانسیل ارزنده ای برای قهرمان پروری داریم.
Source: New feed

WhatsApp us