ری- وزیر آموزش و پرورش گفت: با موافقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تلاش داریم تا بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی مانند معلمان شاغل شود
Source: New feed

WhatsApp us