معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری البرز گفت: تجاری‌سازی محصولات حلقه مفقوده بین پژوهش و بازار است.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us