جسد معاون صدام در مراسمی با حضور خبرنگاران و مقامات حکومتی به دولت عراق تحویل داده شد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us