این هفته یک تخم کمیاب از پرنده‌ای که منقرض شده است، در حراجی ساتبی لندن به فروش می‌رسد.

WhatsApp us