اولین جلسه کمیته عالی تحول شرکت فولاد مبارکه در سال 1394 با حضور مدیر عامل و سایر اعضاء، اول ارديبهشت ماه سال جاري با موضوع “برنامه راهبردی فرآیند نیروی انسانی و سازماندهی” برگزار گردید .

WhatsApp us