رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور نیروهای خارجی در افغانستان تاکنون به تشدید مشکلات امنیتی و افزایش تولید مواد مخدر در این کشور منجر شده است.

WhatsApp us