تضمین ما برای مشتریان 

تمامی پروژه ها ( چه کارهای کوچک و چه بزرگ ) دارای حداقل یک سال ضمانت هستند .

در صورت بروز هر مشکلی از جانب این مجموعه ما پذیرایی تعویض و تعمیر کارهایمان هستیم . حتی با گذشت بیش از یک سال هم بوده اند کارهایی که دچار مشکل شدند و تعمیر آنها انجام شدند . البته این موارد بسیار اندک هستند و ما تمرکز خود را بر روی استفاده از چوب و متریال با عمر بالای 10 سال گذاشته ایم .