قیمت طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه تمام چوب رنگ سفید پولیشی سفارشی

کابینت آشپزخانه تمام چوب رنگ سفید پولیشی سفارشی

الف) تعریف یک متر کابینت

نحوه محاسبه و آشنایی با اصطلاحات متداول در ساخت و طراحی دکوراسیون آشپزخانه

قیمت های ارائه شده در تیپ بندی در تاریخ عید سال 97 بر اساس یک متر کابینت با مشخصات زیرمحاسبه می شود.

1. کابینت زمینی با ارتفاع 90(با پایه و صفحه) , عمق 55 الی 60 سانتیمتر و طول 100 سانتیمتر

2. کابینت هوایی با ارتفاع 70, عمق 30 الی 35 سانت و طول 100 سانتیمتر

3. صفحه روی کابینت به طول 100 سانتیمتر (صفحه تاپس 3 سانت معمولی)

4. قرنیز , لب چراغی و تاج معمولی ارتفاع کمتر از 8 سانت به طول 100 سانتیمتر.

کابینت آشپزخانه تمام چوب رنگی پولیشی سفارشی

کابینت آشپزخانه تمام چوب رنگی پولیشی سفارشی

ب) ضریب قیمت اولیه

از آنجایی که در یک آشپزخانه ممکن است بخش هایی وجود داشته باشد که کابینت زمینی یا هوایی نداشته باشد, برای محاسبه قیمت ها برای کابینت ها ضریبی اختصاص می یابد که قیمت کل بر اساس آن محاسبه می شود.

ضریب کابینت زمینی 60% و ضریب کابینت هوایی 40% است.

برای مثال اگر قیمت یک متر کابینت 400 هزار تومان باشد, قیمت کابینت زمینی 240 هزار تومان و قیمت کابینت هوایی 160 هزار تومان محاسبه می شود.

البته ضریب 40% برای کابینت هوایی به ارتفاع 70 است. اگر ارتفاع کابینت هوایی بیش از 70 سانتیمتر باشد, به ازای هر سانتیمتر 1% ضریب آن نیز افزایش می یابد. برای مثال ضریب کابینت هوایی به ارتفاع 80 سانتیمتر 50% و همچنین ضریب کابینت هوایی به ارتفاع 90 سانتیمتر 60% محاسبه خواهد شد.

ج) ضریب قیمت ثانویه

در یک آشپزخانه ممکن است بخش هایی وجود داشته باشد که مبنای 40% یا 60% برای آنها درست نیست. برای مثال صفحه روی لباسشویی یا کابینت اپن و .. برای این بخش ها ضرایب محاسبه قیمت تغییر می کند که در ذیل توضیح داده می شود.

1- کابینت اپن:

کابینت اپن 100% هزینه کل محاسبه می شود. علت این امر داشتن نما از دو طرف می باشد.

2- کابینت ایستاده:

کمد های ایستاده که معمولا برای جای سبد های ریلی, مایکروفر و … ساخته می شوند, ارتفاع و عمق زیادی دارند و مانند سه کابینت زمینی هستند که بر روی هم قرار گرفته اند. برای محاسبه قیمت آن طول کمد محاسبه گردیده و در 3 ضرب میشود. مثلا اگر یک کمد ایستاده با طول 50 سانتیمتر و عمق 55 ساخته شود, برای محاسبه قیمت, طول کابینت ایستاده معادل 150 سانتیمتر کابینت زمینی محاسبه می شود. به عبارت دیگر باکس استاده 180% کابینت زمینی محاسبه می شود.

3- صفحه خالی:

در یک آشپزخانه بخش هایی وجود دارد که کابینت خور نیستند ولی صفحه روی کابینت وجود دارد, مانند بالای لباسشویی یا ظرفشویی. در این موارد قیمت صفحه به شکل جداگانه محاسبه می شود.

4- نماهای اضافه:

برای دیده نشدن بخش های سفید کابینت, بر روی برخی از کابینت ها, نماهایی زده می شود تا آنها را بپوشاند. محاسبه این نماها نیز جداگانه و بر اساس مبلغ ورق خام انجام می شود.

5- دور یخچال:

به دلیل اینکه کابینت بالای ساید یا یخچال و نماهای اطراف آن به اندازه یک متر کابینت هزینه دارد, محاسبه قیمت آن مانند یک متر کابینت می باشد.

6- ویترین:

هزینه ساخت ویترین های هوایی 60% هزینه کل محاسبه می شود.

هزینه ساخت ویترین های رو صفحه ای 80% هزینه کل محاسبه می شود.

هزینه ساخت ویترین های قدی (ایستاده) 150% هزینه کل محاسبه می شود.

د) سایر هزینه ها

1. سایر سازه های سفارش داده شده به صورت توافقی محاسبه می شود.

2. هزینه های حمل و نقل و باربری بر عهده مشتری می باشد, که به فاکتور اضافه می شود.

3. انتقال یونیت ها از درب منزل تا داخل طبقات برعهده مشتری می باشد، در صورت حمل توسط نصاب هزینه آن به فاکتور اضافه می گردد.

3. در پایان فاکتور 12% هزینه نصب اضافه می گردد.

WhatsApp us