تغییرات در کادر رهبری عربستان نشانه فروپاشی این رژیم است/مسئولان کشور کارکردهای اجتماعی دین را زیر سؤال نبرند – سیاسی –
فارس نیوز
Source: 33New feed

WhatsApp us