نمايشگاه نگارينه‌خط «شبانه‌های زرين» اثر عباس رحيمی كه از ٣١ فروردين ماه در مركز هنری برج ميلاد برپا شده بود تا ١٥ ارديبهشت‌ماه تمديد شد.
Source: New feed

WhatsApp us