جنبش عدالتخواه دانشجویی با حضور در مناظره‌ای که در دانشکده رسانه خبرگزاری فارس پیرامون استانی شدن انتخابات برگزار شد، با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد.

WhatsApp us