حضرت امام نفرموده‌اند میزان حال 4 سال قبل افراد است!/ شورای نگهبان نسبت به صلاحیت این 125 نماینده حساسیت بیشتری داشته باشد – سیاسی –
فارس نیوز
Source: 33New feed

WhatsApp us