معمارن:گروه Spbr
مکان:سانترا – ریودوژانیرو – برزیل
مساحت: 4488 مترمربع
زیربنا:481
سال پروژه :2004  اجرای پروژه :2005 – 2008

سانتاترسا (Santa Teresa ) یک منطقه تاریخی در مجاورت ریودوژانیرو است به منظور علت اینکه نمای زیبایی به منظور اینها شهر می دهد.

اینها خانه در یکی از مرتفع ترین نقاط سانتاترسا و روی یک تپه واقع است.

WhatsApp us