پرگار خراطی , دستگاه خراطی
پرگار خراطی , دستگاه خراطی

خراطی شیوه ای از تراش چوب است که به کمک دستگاه و چرخش چوب و ابزار آلاتی برای تراش چوب میتوان چوب را به شکل های مدور تبدیل کنیم .

مطالب مرتبط با موضوع خراطی :

با تشکر از توجه شما

WhatsApp chat