افراد مطلع مدعی شدند، پس از زخمی شدن جدی رهبر گروه تروریستی داعش در یکی از حملات هوایی تحت رهبری آمریکا، تروریست‌های داعش درصدد انتقام هستند.

WhatsApp us