درودگری سنتی و هنر ساخت گره چینی ( روش و ابزار )

روش تولید گره چینی را توضیح دهید؟

منبع : سایت درودگران گرداوری و ویرایش فربد حیدری 

18- روش تولید گره چینی را توضیح دهید؟

 1. تعیین اندازه کار؛
 2. طراحی و رسم گره مورد نظر بر اساس اندازه کار که نیاز به تجربه و تسلط و وقت دارد.
 3. الگو برداری :

از روی قسمتهای مورد نیاز گره رسم شده، الگو یا قالب برداشته می شود.

 1. ساخت چارچوب :

چارچوب در اندازه مورد نظر ساخته می شود.

 1. برش چوب آلتها :

برای ایجاد نقش گره، چوبها به ضخامت بند رسم شده بریده می شود.

 1. واگرفتن قالب روی چوب آلتها :

به تعداد مورد نیاز چوبهای واگیره، از قالبهای آماه شده، تهیه می شود.

 1. نشان کردن آلتها :

به وسیله اره پشت بنددار، زوایه های اتصالات روی چوب آلتها برش می خورد.

 1. ابزار زدن روی آلتها :

با رنده ابزار، روی آلتها ابزار می زنند.

 1. ساخت اتصال آلتها :

دو سر هر یک از آلتها فاق و زبانه می شود.

 1. چیدن آلتها :

چیدن گره و درگیر نمودن اتصالهای ساخته شده، آخرین مرحله کارگر چینی است.

 

 
فاق و زبانه, چارچوب, آلتها, واگیره

مراحل تاریخی هنر سفالگری را بیان کنید؟ ( صنایع دستی )

 

فصل سوم – سفالگری

 

مراحل تاریخی هنر سفالگری را بیان کنید؟  (  صنایع دستی  )

 

1- مراحل تاریخی هنر سفالگری را بیان کنید؟

 

تاریخ آثار سفالی به دست آمده از گنج دره تپه و غار کمربند به حدود 8000 سال قبل از میلاد می رسد. این سفالها دست ساز بوده در ساخت آنها فقط از خاک موجود در طبیعت استفاده شده است.

 

در مرحله دوم (هزاره پنجم و ششم قبل از میلاد) به سفالهای «چشمه علی»، «تپه زاغه»، «تپه سیلک» و «اسماعیل آباد» برمی خوریم که مانند سفالهای دوره اول خشن، با شکلها و تزئینات ساده، در اندازه های کوچک و با پخت ناقص ساخته شده اند. در ساخت آنها برای چسبندگی بهتر گل، از کاه خرد شده یا علف خشک استفاده کرده اند. در دوره بعد به واسطه استفاده «چرخ سفالگری» سفالها، ظرافت بیشتری پیدا کرده اند.

 

2- لعابکاری از کجا به ایران آورده شد؟

 

 

لعابکاری را «کاسیتها» از بابل که قرنها در تصرف آنها بود به ایران آوردند. قدیمی ترین نمونه تزئینات سفالی لعابداری که در ایران به دست آمده به «معبد چغازنبیل» و عهد عیلام میانه منسوب است.

 

3- اولین ماده مصرفی در ساخت ظروف سفالی چیست؟

 

گل رس یا خاک رس

 

4- خاک رس به چند صورت در طبیعت وجود دارد؟

 1. خاکهای اولیه :

 

خاکهایی است که در کنار سنگهای مادر رسوب نموده، به وسیله آب یا باد جابه جا نشده، به طور نسبی خالص باقی مانده است.

 

 1. خاکهای ثانویه :

 

خاکهایی است که بر اثر عوامل طبیعی مانند باد و باران و جریانهای موقت یا دایمی رودخانه ها از محل اولیه منتقل و در این جا به جایی با مواد آلی و اکسیدهای مختلف مخلوط شده است. این نوع خاکها در مقایسه با خاکهای اولیه خلوص کمتری دارند اما از چسبندگی بیشتری برخوردار است.

 

5- موارد و مصالح مورد استفاده در سفالگری از نظر کمیت فیزیکی به چند دسته تقسیم می شوند؟

 

 1. مواد اولیه پلاستیک (شکل پذیر یا رُسها) :

 

به خاکهایی گفته می شود که خاصیت «پلاستی سته» دارند. یعنی خاصیتی که ماده را قادر می سازد تا در اثر یک نیروی خاری بدون شکست و گسستگی تغییر شکل داده، بعد از حذف یا کاهش نیرو، همچنان شکل خود را حفظ کند.

 

 1. مواد اولیه غیرپلاستیک :

خاصیت تغییر شکل ندارند

 

6- مواد اولیه غیر پلاستیک به چند دسته تقسیم می شوند؟

 

 1. پر کننده ها :

 

مانند سیلیس، سنگ چخماق و تالک، مواد غیرپلاستیکی هستند که به بدنه افزوده می شوند. معمولاً دارای نقطه ذوب بالا و مقاومت شیمیایی خوبی هستند.

 

 1. گداز آورها :

 

مانند فلدسپات، اکسیدهای سدیم، پتاسیم، بور یا باریم که در بدنه و لعاب سازی به کار می رود. گداز آورهای مورد استفاده در سرامیک سازی، بسیار متنوع اند.

 

7- ابزار و وسایل تولید را نام ببرید؟ کار هر یک از توضیح دهید؟

 

سنگ خرد کن :

برای تبدیل قطعه های سنگ بزرگ به خرده سنگ استفاده می شود.

آسیاب :

برای پودر کردن مواد معدنی به کار می رود.

الک :

برای دانه بندی، تمیز کردن و جداسازی مواد از یکدیگر از الک استفاده می کنند.

مخلوط کن :

به هم زدن دوغابهای سرامیکی و ورز دادن خمیر سرامیک با مخلوط کن انجام می گیرد.

خشک کن :

برای خشک کردن دوغاب بدنه های خام قبل از پخت آنها را در خشک کن قرار می دهند.

کوره :

بدنه های خام و لعابدار را در کوره می پزند.

چرخ سفالگری :

برای ساخت ظرفهای سفالی از چرخ سفالگری استفاده می شود.

ابزار کوچک چرخکاری: وسایلی است که برای شکل دادن ظرفهای سفالی، هنگام چرخ کاری به کار می رود.

 

8- روشهای تولید سفال را نام ببرید؟

 

 1. روشهای دست ساخت
 2. روشهای ساخت ظروف با چرخ سفالگری
 3. روش ساخت دوغابی

 

9- روشهای دست ساخت را توضیح دهید؟

 

این روش بیشتر حالت حجمی دارد و مانند مجسمه سازی در آن عمل می شود. روشهای تولید دستی به گونه های زیر قابل اجراست:

 

 1. فشاری :

 

در این روش ابتدا مقداری گل را به صورت گلوله ای در آورده، سپس با انگشت شست، سوراخی در وسط آن ایجاد می کنند. با گردش انگشت شست در سوراخ، دهانه ظرف را باز نموده، سپس با کمک سایر انگشتان، شکل دلخواه را به وجود می آورند.

 

 1. مارپیچ یا فتیله ای :

 

پس از ورز دادن گِل و پهن کردن آن به وسیله وردنه یا دست، آن را گلوله نموده، به صورت فتیله در می آورند. سپس نوارهای گل را به شکل دلخواه روی هم قرار داده، با لیسه صاف می کنند تا شکل مورد نظر به دست آید.

 

10- روش ساخت ظروف با چرخ سفالگری را توضیح دهید؟

 

در ساخت ظروف با چرخ سفالگری دو نوع چرخ به کار می رود:

 1. چرخ سفالگری کُند :

 

ساده ترین شکل آن دو صفحه چوبی است که زیر صفحه بالایی حالت مقعر دارد، به طوری که صفحه زیرین، ثابت است و صفحه رویی می چرخد و گل را شکل می دهد.

 

 1. چرخ سفالگری تند :

 

با استفاده از این چرخ، سفالگر به کمک پا، صفحه زیرین یا طبق چرخ را به گردش در آورده، با دو دست گل را در صفحه رویی شکل می دهد. این روش در سفالگری بیشترین تولید را به خود اختصاص داده است.

 

11- روش ساخت دوغابی را توضیح دهید؟

 

در شکل دادن فرآورده های سرامیکی از ابزاری به نام قالب استفاده می شود. نکته اساسی، تفاوت جنس قالب و خاصیت فیزیکی بدنه مورد استفاده است.

 

12- روش پرس خمیر در قالب را توضیح دهید؟

 

در گذشته جنس بعضی از قالبها، رس پخته و روش شکل دهی به صورت پرس خمیر گل در قالب بوده است. در تولید فرآورده های سرامیکی برحسب نوع سادگی و پیچیدگی کار می توان از انواع قالبهای گچی استفاده کرد. این قالبها عبارتند از ساده، یک تکه و چند تکه.

 

13- روش ریخته گری دوغابی را توضیح دهید؟

 

در این روش، مواد سرامیکی را می توان به شکل دوغاب درآورده و استفاده کرد. دوغاب ریخته شده در قالب گچی پس از زمان معینی به علت تماس با دیوار گچی، جداره ای را تشکیل می دهد. در این هنگام دوغاب اضافی از قالب تخلیه می شود.

 

 

14- کار پرداخت به چه منظور صورت می گیرد؟

 

سفالگرانی که با چرخ، کار می کنند، یک روز پس از ساخت ظروف، کار «پرداخت» را به ویژه برای قسمتهای بیرونی ته ظرف با ابزار روی چرخ انجام می دهند. پرداخت کردن ظروف به سفالگر، این امکان را می دهد که قسمتهای اضافی و زیادی بدنه را تراشیده، علاوه بر یکنواختی در ضخامت بدنه، برای ظرف پایه کف حلقوی ایجاد کند.

 

15- انواع تزئین بدنه های سرامیکی را نام ببرید؟

 

 1. تزئین روی بدنه خام
 2. تزئین با رنگ و لعاب

 

16- تزئین روی بدنه خام به چند روش صورت می گیرد؟

 

الف) نقش بریده یا مشبک :

بریدن نقش به وسیله ابزار برنده و نیز از روی بدنه خام را «نقش بریده» می نامند.

ب) نقش کنده یا حکاکی :

کندن نقش بر روی سطح بدنه خام را «نقش کنده» می نامند.

ج) نقش افزوده یا برجسته کاری :

افزودن نقش بر روی بدنه خام را نقش افزوده می نامند.

 

17- تزئینات با رنگ و لعاب به چه صورتی انجام می شود؟

 

تزئینات نهایی روی بدنه های سرامیکی با اکسیدهای رنگی انجام می شود. تزئین به وسیله لعابهای رنگی، چهار گونه است:

 

 1. سفالینه های یک رنگ :

 

از متداول ترین ظروفی است که ساخت آن تقریباً از ابتدای هزاره اول قبل از میلاد مورد توجه قرار گرفته است. در دوره اسلامی پوشش ظروف با لعاب یکرنگ ادامه پیدا کرده و رنگهای لاجوردی، آبی، سبز، زرد، قهو ه ای و بیشتر از همه لعاب فیروزه ای دیده می شود.

 

 1. تزئین زیر لعاب :

در این نوع تزئین معمولاً نقاشی، کنده کاری یا نقش برجسته در زیر لعاب دیده می شود.

 1. نقاشی هفت رنگ :

 

سفالگران دوره سلجوقی پس از موفقیت در ساخت ظرفهای مختلف به نوعی سفالینه که بین هنرمندان اسلامی به «نقاشی رو لعاب» یا «هفت رنگ» معروف است، دست یافتند. امروزه از این روش در ساخت ظروف و به ویژه کاشی در ابعاد وسیع استفاده می شود.

 

 1. کاشی لعاب پران :

 

بر روی سر در مسجد نطنز نوار کتیبه ای با زمینه نخودی و حرف فیروزه ای مشاهده می شود. این کتیبه که ساخت آن به شیوه «لعاب پران» مشهور است، استفاده زیادی در تزئینات ظریف کاشی کاری دارد.

 

18- کوره های سفالی به چند گروه تقسیم می شوند؟

 

 1. کوره های ابتدایی :

 

که اجاق و اتاق آنها از هم جدا نیست یعنی مواد سوختی هم در همان محلی قرار دارد که سفالها برای پختن، چیده می شود. کنترل ما در این کوره ها مشکل، اتلاف حرارت زیاد، ضایعات کوره نیز زیاد و غیر قابل پیش بینی است.

 

 1. کوره های پیشرفته :

 

که اجاق و اتاق کوره از یکدیگر جداست. این کوره ها چه در داخل زمین و چه در روی آن ساخته شوند، حرارت آنها قابل کنترل و ضایعات آنها قابل پیش بینی است.

 

19- عوامل مؤثر در پخت سفال را ذکر کنید؟

 

خروج یا تبخیر آب فیزیکی و شیمیایی مواد، سوخت مواد آلی، تکمیل سوخت بدنه، واکنشهای شیمیایی، تغییرات حجمی فشار کوره.

 

فصل چهارم – مصنوعات چوبی

 

1- چرا زمان ساخت نخستین مصنوعات چوبی معین نیست؟

 

زیرا چوب ماده ای است، آسیب پذیر که شرایط مختلف جَوّی، محیطی و گذشت زمان بر روی آن تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته، آن را فرسوده و به تدریج نابوده می کند. بنابراین تاریخ و زمان مشخصی در مورد استفاده انسان از این ماده در دست نیست.

 

2- چه شواهدی از کاربرد در زمان هخامنشیان در دست است؟ دو مورد بیان کنید.

 

داریوش در فرمان بنیاد شهر شوش می گوید: «تخته و چوب یکا از گاندرا و کرمانیا آورده شد)». واژه (یکا) در زبان فارسی همان درخت جگ است که چوبی قهوه ای رنگ و سخت دارد. از این نقش برجسته قصر آپادانا در دوره هخامنشی آشکار می شود که چوب را برای استفاده کاربردی و تزئینی در دوران مادها نیز به کار می گرفتند. در قسمتی از این نقش برجسته یک درباری ماد در حال حمل یک صندلی چوبی مشاهده می شود که مربوط به سده پنجم پیش از میلاد است.

 

 

3- ساسانیان به چه منظور در ساختن دیوارها از (کلافهای چوبی) استفاده می کرده اند؟

 

در زمان ساسانیان استفاده از چوب در ساختمان رواج بسیار داشته است. به ویژه استفاده از کلافهای چوبی در میان دیوارها به منظور استحکام بخشیدن رایج بوده است.

 

4- جنسیت کاری را تعریف کنید؟

 

واژه منبّت از نبات به معنی گیاه، گرفته شده است و در اصطلاح به نقش برجسته و کنده کاری روی چوب گفته می شود.

 

 

5- ابزار و وسایل مورد نیاز در منبّت کاری را نام ببرید؟

 1. مغار
 2. چکش چوبی (تخماق)
 3. دیگر وسایل و ابزار

 

6- مغار را تعریف کنید و انواع آن را ذکر کنید؟

 

مغار: تیغه ای است فولادی با دسته چوبی یا پلاستیک فشرده که در مقابل ضربه، مقاوم است. مغارها به چهار گروه تقسیم می شوند:

 

 1. مغارهای تخت :

 

که تیغه ای تخت با لبه برش صاف دارد و برای دوربری خطوط و کنده کاری زمینه منبّت استفاده می شوند.

 

 1. مغارهای نیم واز :

 

که دارای تیغه ای ناودانی شکل با لبه برش هلالی است و برای دوربری قسمتهای منحنی شکل و ساخت و ساز استفاده می شود.

 

 1. مغارهای لگویی :

 

با تیغه ای ناودانی شکل و لبه برش نیم دایره است و از آن برای دوربری قسمتهای دایره ای شکل و ساخت و ساز نقوش استفاده می شود.

 

 1. مغار شفره :

 

با تیغه ای ناودانی با لبه برش به شکل هفت است و از آن برای شیار زدن و دوربری اولیه نقوش استفاده می شود.

 

7- چکش چوبی چه کاربردی دارد؟

 

چکش چوبی وسیله ای است که از یک دسته و یک سر چوبی درست شده و منبت کاران برای ضربه زدن به سردسته مغار از آن استفاده می کنند.

 

 

8- مراحل تولید منبت را توضیح دهید؟

 1. انتخاب و آماده نمودن طرح و قطعه چوب مناسب برای منبت کاری؛
 2. انتقال طرح روی چوب :

 

که از طریق چسباندن طرح روی چوب، طراحی مستقیم، کپی کردن طرح، گرده کردن طرح روی چوب مورد نظر انجام می گیرد.

 

 1. دوربری :

 

برای شکل گیری نقش منبت، ابتدا دوربری و سپس زمینه ی اطراف نقوش را کنده کاری می کنند.

 

 1. کنده کاری :

 

با استفاده از مغاز تخت، ابتدا چوب اضافی کناره های زمینه کار و در نهایت چوب اضافی بخشهای میانی زمینه را برمی دارند.

 

5 . ساخت و ساز و روسازی :

پس از تراشیدن زمینه کار، با مغار مناسب، ساخت و ساز را شروع می کنند.

 

9- معرق چوب چیست؟

 

معرق چوب تلفیق و ترکیبی است از انواع چوبهای خودرنگ، مواد و مصالحی مانند استخوان، صدف، روی، مس، عاج، خاتم و غیره که در روی سطح چوبی، نقشی را به وجود می آورد.

 

 

10 – چه مواد مصالحی در ساخت معرق چوب کاربرد دارد؟

مواد و مصالحی که در ساخت معرق چوب به کار می رود، به دو گروه چوبی و غیر چوبی تقسیم می شوند:

 1. مواد و مصالح چوبی :

 

در معرق چوب از انواع چوب خودرنگ مانند گردو، چنار، عناب، نارنج، سنجد، زبان گنجشک، راش، گلابی، فوفل و بسیاری از چوبهای دیگر، بنا به طرح مورد نظر و سلیقه معرق کار انتخاب و استفاده می شود.

 

 1. مواد و مصالح غیر چوبی :

 

هنرمند معرق کار، بنا به ذوق و سلیقه خود و طرح کار می تواند از مصالح دیگری مانند عاج، استخوان، صدف، فیبرهای مصنوعی، خاتم، مس و برنج استفاده کند.

 

11- ابزار و وسایل مورد نیاز در ساخت معرق چوب را بیان کنید؟

 

 1. میز کار :

که باید متناسب با قد معرق کار باشد.

 1. تخته پیشکار :

تخته ای کوچک و معمولاً نئوپان یا هفت لایی است که در جلوی آن شکافی به شکل هفت وجود دارد.

 1. کمان اره :

که اره مویی بر روی آن بسته می شود.

 1. اره مویی :

 

تیغه ای برنده و بسیار ظریف است که اندازه های مختلفی دارد.

 1. در معرق کاری ابزار و وسایل دیگری مانند چوبسای، چکش، میخ سایه، میخ کش، تیزک و رنده به کار می رود.

 

12- روش تولید معرق چوب را توضیح دهید؟

 

 1. رنگ بندی :

طرح مورد نظر را با توجه به رنگ، بافت و جنس مصالح مورد استفاده در معرق، رنگ بندی می کنند.

 1. علامت گذاری و خُرد کردن طرح :

 

با توجه به رنگ بندی، طرح مورد نظر را علامت گذاری و شماره گذاری نموده، خرد کرده، بر اساس نوع مصالح، دسته بندی می کنند.

 

3 . برش کاری :

هر قطعه طرح را با اره مویی به دقت می برند.

 1. جفت و جور کردن :

 

همه قطعه های طرح را مطابق علامت گذاری، کنار هم چیده، به یکدیگر می چسبانند، سپس در محل مربوطه روی زیر کار پرس می کنند.

 

 1. پر کردن زمینه با چوب :

معرقی که زمینه آن با چوب پر می شود، معرق «زمینه چوب» نام دارد.

 

13- معرق منبت چیست؟

 

به معرقی که نقشهای آن برجسته است، معرق منبت گفته می شود. برای ساخت معرق منبت ابتدا همه قطعه ها را مانند معرق می بُرند و بعد آنها را به طور مجزا به شیوه منبت کاری ساخت و ساز نموده، کنار یکدیگر جفت و جور می کنند. در پایان کار، قطعه ها را روی زیر کار در محل مربوطه نصب می کنند.

 

 

14- خاتم سازی را تعریف کنید؟

 

هنر آراستن سطح اشیاء، به صورتی شبیه موزاییک، با مثلثهای کوچک و طرحهای گوناگون، خاتم سازی است. خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قرار دادن مثلثهای کوچک در کنار هم نقش بندی می کنند. هر چه مثلثها ریزتر و ظریفتر باشند، خاتم مرغوبتر است.

 

15- مهمترین شاهکارهای خاتم دوره صفویه را نام ببرید؟

 

از شاهکارهای خاتم دوره صفویه می توان صندوق مرقد امام موسی کاظم (ع)، صندوق مرقد امام حسن عسگری (ع) و ضریح حضرت سید علاء الدین حسین در شیراز را نام برد.

 

 

16- گره چینی را تعریف کنید؟

 

گره چینی چوب از هنرهای ظریفی است که از اوایل دروه اسلامی در ایران رایج بوده است. گره ها اتصالات کوچکی از چوب هستند که به صورت زبانه ای به یکدیگر قفل می شوند و نقشهای زیبایی را به وجود می آورند، که هرچه ظریفتر باشند، از نظر هنری ارزش بیشتری دارند.

 

17- ابزار و وسایل مورد نیاز برای ساخت گره را ذکر کنید؟

 

از چوب چنار، گردو، نارنج، گلابی و عناب برای ساخت گره چینی استفاده می شود. ابزاری که برای ساخت گره، مورد استفاده قرار می گیرد تقریباً همان ابزاری است که در یک کارگاه درودگری وجود دارد؛ مانند: انواع اره، رنده، گیره، میز کار، خط کش و …

 

 

18- روش تولید گره چینی را توضیح دهید؟

 1. تعیین اندازه کار؛
 2. طراحی و رسم گره مورد نظر بر اساس اندازه کار که نیاز به تجربه و تسلط و وقت دارد.
 3. الگو برداری :

از روی قسمتهای مورد نیاز گره رسم شده، الگو یا قالب برداشته می شود.

 1. ساخت چارچوب :

چارچوب در اندازه مورد نظر ساخته می شود.

 1. برش چوب آلتها :

برای ایجاد نقش گره، چوبها به ضخامت بند رسم شده بریده می شود.

 1. واگرفتن قالب روی چوب آلتها :

به تعداد مورد نیاز چوبهای واگیره، از قالبهای آماه شده، تهیه می شود.

 1. نشان کردن آلتها :

به وسیله اره پشت بنددار، زوایه های اتصالات روی چوب آلتها برش می خورد.

 1. ابزار زدن روی آلتها :

با رنده ابزار، روی آلتها ابزار می زنند.

 1. ساخت اتصال آلتها :

دو سر هر یک از آلتها فاق و زبانه می شود.

 1. چیدن آلتها :

چیدن گره و درگیر نمودن اتصالهای ساخته شده، آخرین مرحله کارگر چینی است.

 

19- خراطی، چه هنری است؟ تعریف کنید؟

 

خراطی، ساختن اشیاء از چوب است که سابقه ای بسیار طولانی دارد. بقایای نقش برجسته های کاخ داریوش در تخت جمشید نشان می دهد که تخت و چهار پایه و عود سوز آن به شویه خراطی تهیه شده است.

 

20- در حصیر بافی از چه مواد و مصالحی استفاده می شود؟

 

انواع نی، بوریا، علف، ساقه برگی نخل، پوست بعضی از درختان، ترکه بید یا درختان دیگر در بافتن حصیر به کار می رود.

 

 

21- حصیر به چند روش بافته می شود؟ (شکل صفحه 58)

 

( به زودی تصاویر درج میشود با تشکر مدیریت سایت )

 

 

حصیر به طور عمده با دو روش «مارپیچ» و «درهم بافته یا مشبک» بافته می شود.

 

22- روش حصیربافی مارپیچ را توضیح دهید؟

 

این روش از دو عنصر تشکیل شده است: پایه و باریکه یا نواری که برای دوختن آن به کار می رود. «پایه» قطعه ای طویل و انعطاف پذیر و معمولاً با مقطع دایره یا بیضی است که از دسته ای علف، پوست درخت، چندین ترکه یا ترکیبی از آنها تشکیل می شود، برای بافتن سبد پس از مارپیچ کردن پایه به دور خود، آن را با نواری از جنس علف یا تراشه محکم می کنند. در صورت مرکب بودن پایه، آن را به هم می بندند و هر مارپیچ را به دیگری متصل می کنند. روش مارپیچ مناسب ساختن بسیاری از شکلهای مدوّر است.

 

23- روش درهم بافته یا مشبک را توضیح دهید؟

 

نوع ساده این بافت از به هم بافتن دو گروه نوار از ماده مصرفی به وجود می آید که معمولاً به شیوه تار و پود عمود بر یکدیگر قرار می گیرند. اما گاهی ممکن است از زاویه قائمه خارج شوند. تارها از نظر ضخامت و انعطاف با پودها یکسانند اما رنگ آنها می تواند متفاوت باشد. در این روش، تنوع کمی وجود دارد که در میزان ظرافت تولیدات آن به چشم می خورد. این روش در تهیه ظروف و زیراندازها به کار می رود.

 

منبع : شبکه آموزش سیما

WhatsApp us