علی محمد مودب، شاعر کشورمان شعری در حمایت از مردم مظلوم یمن و محکومیت رژیم آل سعود سروده است.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us