مردي كه متهم است بعد از قتل زن ميانسال جسدش را در يكي از باغ‌هاي فشم دفن كرده ‌ بازداشت شد و به جرم خودش اقرار كرد.

به گزارش جوان، روز يك شنبه 30 فروردين ماه پسر جواني به اداره پليس رفت و از ناپديد شدن ناگهاني مادرش خبر داد. وي گفت: چند سال قبل پدرم فوت شد و من و مادرم در خانه‌مان حوالي شهرك كاروان زندگي مي‌كنيم. مادرم ثريا مدتي است بيماري تنفسي دارد به همين خاطر ديروز براي رفتن به بيمارستان كاشاني از خانه خارج شد و ديگر بر نگشت.

پس از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي مديرروستا، بازپرس ويژه قتل تهران در اختيار تيمي از كارآگاهان مبارزه با آدم‌ربايي پليس آگاهي قرار گرفت. نخستين تحقيقات نشان داد ثريا روز حادثه با مردي به نام قباد كه از بستگان نزديكشان است، قرار ملاقات داشته است. 

پسر زن گمشده هم در تحقيقات بعدي گفت: قباد شوهر عمه‌ام است. او بعد از فوت پدرم به خانه ما رفت و آمد داشت. روز حادثه مادرم قرار بود بعد از بيمارستان به خياطي قباد برود و با او حرف بزند.

پس از اين مأموران پليس از قباد به عنوان مظنون حادثه تحقيق كردند. وي در ادعايي گفت: من خياط هستم و روز حادثه ثريا قرار بود به مغازه من بيايد اما به او گفتم كه مغازه بسته است و روز ديگري او را مي‌بينم كه ناپديد شد.

در حالي كه تحقيقات و شواهد نشان مي‌داد زن گمشده روز حادثه با قباد ديده شده است، مأموران پليس وي را دوباره مورد بازجويي تخصصي قرار دادند.متهم اين بار به قتل ثريا اعتراف كرد.

وي در ادعايي گفت: هفت ماه قبل به صورت پنهاني ثريا را صيغه كردم. قرار شد مدتي بعد خانواده‌اش را راضي كند و او را عقد دائم كنم اما چند ماه قبل به رفتارش مشكوك شدم. اين موضوع مرا خيلي اذيت مي‌كرد تا اينكه روز حادثه با او قرار گذاشتم و با هم به باغي كه در فشم دارم رفتيم. در باغ دوباره بر سر همين موضوع با هم درگير شديم كه ناگهان روسري‌اش را به دور گردنش انداختم و كشيدم و خفه شد. پس از اين جسدش را داخل باغ دفن كردم. با اعتراف متهم، مأموران به محل حادثه رفتند و جسد زن ميانسال را كشف كردند.

متهم به دستور قاضي مدير روستا با صدور قرار عدم صلاحيت براي تحقيقات بيشتر به دادگاه محل حادثه فرستاده شد.


مطالب مرتبط با موضوع حوادث و اخبار :

WhatsApp us