دوره آموزشی آشنایی با اندیشه ها و افکار شهید مطهری در کردستان برگزار می شود – اجتماعی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us