بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به نمایندگان مجلس تأکید کردند: دولتمردان راستگوی ما از انتشار واقعیات مذاکرات طفره می‌روند و ملت پس از سال‌ها مقاومت مسئولانش را در حال قدم زدن با نمایندگان شیطان بزرگ می‌بیند.

WhatsApp us